Round 1 Draw

Ashford TT A v BYE

Sportsmen A v BYE

Kennington v BYE

Challock B beat Little Chart A (Conceded)

Ruckinge A beat Ruckinge D (Conceded)

Little Chart C beat Rolvenden (Conceded)

Ruckinge B beat Postling B (Conceded)

Cheriton Motor House beat Little Chart Posties (Conceded)

Ruckinge F beat Ashford TT D (Conceded)

Iron Room A beat Ruckinge C by 9 points

Iron Room B beat Ruckinge E by 21 points

Challock A beat Ashford TT B by 31 points

Ashford TT C beat Challock D by 49 points

Little Chart B beat Challock C by 56 points

Ashford TT E beat Postling A by 80 points

Ashford TT F beat Sportsmen B by 96 points


Round 2 Draw

Kennington beat Sportsmen A (Conceded)

Iron Room B beat Iron Room A y 1 point

Challock B beat Challock A by 4 points

Ruckinge A beat Little Chart B by 19 points

Ruckinge F beat Ruckinge B by 30 points

Ashford TT A beat Ashford TT E by 49 points

Ashford TT F beat Ashford TT C by 52 points

Cheriton Motor House beat Little Chart C by 58 points


Quarter Final Draw

Ruckinge F beat Ashford TT A by 79 points

Ashford TT F beat Ruckinge A by 76 points

Cheriton Motor House beat Kennington by 37 points

Iron Room B beat Challock B by 24 points Semi Final Draw

Iron Room B beat Cheriton Motor House by 18 points

Ashford TT F beat Ruckinge F by 74 points


Final

Iron Room B v Ashford TT F